Adjust ในสื่อข่าวสาร

ก่อตั้งในปี 2012

มีสำนักงานทั้งหมด 16 แห่ง

มากกว่า 550 คน

พนักงาน 62 สัญชาติ

เรื่องราวของเรา

เกี่ยวกับ Adjust

Adjust คือแพลตฟอร์มวิเคราะห์การตลาดสำหรับแอปบนมือถือ ที่ได้รับความไว้วางใจนักการตลาดทั่วโลกด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ โซลูชั่นสำหรับการวัดผล เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งาน Adjust ขับเคลื่อนแอปนับพันด้วยระบบอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติในตัว พร้อมด้วยระบบสนับสนุนที่ฉับไวจากทีมช่วยเหลือลูกค้าทั่วโลก

ในปี 2021 Adjust ถูกซื้อกิจการโดย AppLovin บริษัทซอฟต์แวร์การตลาดชั้นนำ ซึ่งให้บริการนักพัฒนา  ด้วยชุดโซลูชั่นบูรณาการชนิดเปี่ยมพลังเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแอปบนมือถือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adjust ได้ที่ www.adjust.com/th

ดาวโหลดเอกสาร

ข้อมูลการรายงานของ Adjust

18 ส.ค. 2021

แอปมือถือในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกเตบิ โตพุ่งแตะระดบั สูง สุดในปี 2020 ยงั โตต่อเนื่องในครึ่งปีแรกของป...

ดาวน์โหลด

4 ส.ค. 2021

Adjust เผยความร่วมมือกับ Salesforce Marketing Cloud เรื่อง Salesforce AppExchange ซึ่งเป็น Enterpris...

ดาวน์โหลด

27 พ.ค. 2021

รายงานลาส่ ดจาก ุ Adjust ระบวุ าแอปม ่ อถื อเต ื บโต ิ 31% ในชวง่ ไตรมาสแรกของปี2021

ดาวน์โหลด

20 เม.ย. 2021

Facebook รวมก ่ บั Adjust เผยผลสำ รวจเศรษฐกจแอปพล ิ เคช ิ นั่ ทวโลก ั่ : แอปดานเกมม ้ งและความบ ิ่ น...

ดาวน์โหลด