ข่าวสารจาก Adjust

เรื่องราวของเรา

เกี่ยวกับ Adjust

Adjust เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การตลาดบนมือถือที่ได้รับความไว้วางใจจากนักการตลาดทั่วโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตด้วยโซลูชั่นสำหรับการวัดผลและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ รวมถึงปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งาน Adjust ขับเคลื่อนแอปนับพันด้วยระบบอัจฉริยะและ Automation ภายในตัว ที่รองรับการตอบสนองช่วยเหลือลูกค้าทั่วโลก

ในปี 2021 Adjust ถูกซื้อกิจการโดย AppLovin บริษัทซอฟต์แวร์การตลาดชั้นนำ ซึ่งให้บริการเหล่านักพัฒนา ด้วยชุดโซลูชั่นบูรณาการชนิดเปี่ยมพลัง เพื่อการเติบโตของแอปบนมือถือของพวกเขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adjust ได้ที่ www.adjust.com

ข้อมูลการรายงานของ Adjust

29 ก.ย. 2021

รายงาน Adjust ชี้ธุรกิจแอปมือถือเติบโตทั่วโลก แต่แตกต่างตามภาคพื้นที่

ดาวน์โหลด

18 ส.ค. 2021

แอปมือถือในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกเตบิ โตพุ่งแตะระดบั สูง สุดในปี 2020 ยงั โตต่อเนื่องในครึ่งปีแรกของป...

ดาวน์โหลด

4 ส.ค. 2021

Adjust เผยความร่วมมือกับ Salesforce Marketing Cloud เรื่อง Salesforce AppExchange ซึ่งเป็น Enterpris...

ดาวน์โหลด

27 พ.ค. 2021

รายงานลาส่ ดจาก ุ Adjust ระบวุ าแอปม ่ อถื อเต ื บโต ิ 31% ในชวง่ ไตรมาสแรกของปี2021

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

pr@adjust.com