ต่อยอดประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์แอป

แต้มต่อของ Adjust

การรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพจากแดชบอร์ดของ Adjust

อิทธิพลของการวิเคราะห์แอปแบบเรียลไทม์

เรียนรู้เพิ่มเติม...

ด้วยการวิเคราะห์ทั้งก่อนและหลังการ install ชนิดครอบคลุมทั้งหมดเลยทีเดียว

  • ติดตามวัฏจักรของ user แบบไม่มีพักไม่มีผ่อน ทันทีที่บรรดา user มีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของคุณ

  • ติดตามการ uninstall และ reinstall

  • ติดตาม unlimited event

  • การติดตามที่หลากหลายและทรงพลังมากที่สุดในวงการ

เรียนรู้เพิ่มเติม...

สร้างชาร์ตในแบบของคุณเพื่อสามารถมองข้อมูลออกมาเป็นภาพด้วย Data Canvas ของ Adjust

เรียนรู้เพิ่มเติม...

ทางออกของปัญหาในแบบ Adjust

ข้อมูล user-level เชิงลึกแบบไม่จำกัด

บริการทางด้านข้อมูลที่ดีที่สุดในวงการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม...

ผลของการสร้างระบบพื้นฐานในแบบของคุณเอง

เรียนรู้เพิ่มเติม...

การวิเคราะห์

กำหนด mobile marketing ของคุณ

ขอรับเดโม่