Blog Đã có mặt! Báo cáo Xu hướng Ứng dụng Di ...

Đã có mặt! Báo cáo Xu hướng Ứng dụng Di động 2020 của Adjust ngay trong tầm tay

Nền kinh tế dựa trên ứng dụng là một thị trường lớn nhưng vô cùng cạnh tranh, với số lượng lớn ứng dụng tranh giành một nguồn lực khan hiếm: sự chú ý của người dùng. Để thu về kết quả tốt hơn, đã đến lúc bạn cần sử dụng dữ liệu về ngành. Dữ liệu sẽ cung cấp điểm chuẩn bạn cần để đánh giá hiệu quả hoạt động.

Báo cáo Xu hướng Ứng dụng 2020 mới được phát hành nêu bật các xu hướng chắn chắn rằng sẽ tác động đến ứng dụng của bạn ở mọi cấp độ. Trong báo cáo này, các nhà marketing sẽ tìm thấy những thông tin chiều sâu giúp họ tăng nhanh doanh số và lập kế hoạch cho tương lai. Các nhà marketing còn được cung cấp các thông số cần để thu hút người dùng có giá trị — khuyến khích họ liên tục quay lại ứng dụng và chuyển đổi họ thành công.

Báo cáo còn đề cập đến các tác động ngắn hạn COVID-19 gây ra cho Nền kinh tế dựa trên ứng dụng, và cho biết liệu các tác động trên có duy trì trong thời gian tới hay không. Phía dưới là bản xem trước của báo cáo, trong đó nêu rõ chiến dịch tái tương tác được phân bổ như thế nào trong từng ngành. Bấm vào nút dưới đây để nhận được bản sao của báo cáo:

Tái tương tác qua các con số

Marketing duy trì là bắt buộc, nhưng không dễ đạt được. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ duy trì giảm mạnh sau ngày thứ 1, nhấn mạnh tính cấp bách của việc nỗ lực nhiều hơn để tái kết nối người dùng. Tham khảo nghiên cứu này sẽ tạo động lực hành động cho các nhà marketing trong mọi ngành. Tuy nhiên, dữ liệu của Adjust cho thấy thực tế có chút khác biệt. Không phải ngành nào cũng chú trọng tái tương tác — nhưng ngành nào chú trọng sẽ thực hiện rất nghiêm túc. Biểu đồ dưới đây mô tả tỷ lệ phân bổ và tái phân bổ (tái tương tác), từ đó cho biết ngành nào đang tiến hành các chiến dịch tái tương tác để kết nối người dùng và tạo ra giá trị.

Kết Quả Phân Tích

  • Ứng dụng Mua sắm có sự phụ thuộc lớn nhất vào tái tương tác: 73% attribution của ngành này đến từ các nỗ lực tái tương tác. Điều này cũng hợp lý khi mục tiêu của các ứng dụng này là thu hút người dùng có dấu hiệu rời bỏ, thể hiện qua việc họ không tiến hành thanh toán giỏ hàng, hoặc đơn giản tiếp cận họ để chốt được đơn hàng.
  • Ứng dụng Chợ ảo đã làm tốt việc giữ chân người dùng đến với họ tự nhiên, giành lại thị phần người dùng từ các chiến dịch trả phí (24%).
  • Các ứng dụng Game và Giải trí có 3% người dùng quay lại ứng dụng thông qua tái tương tác, cho thấy phần lớn chi phí quảng cáo là dành cho các chiến dịch tạo thêm người dùng.

Trong Nền kinh tế ứng dụng, thành công không chỉ nằm ở con số; nó đòi hỏi chiến lược để đưa người dùng phù hợp quay lại ứng dụng — và khuyến khích họ tiếp tục quay lại. Như vậy, các chiến dịch và sản phẩm truyền thông phải được cá nhân hóa. Nhưng việc đó không hề dễ dàng. Các nhà marketing cần phát triển kỹ năng quản lý dữ liệu người dùng, cũng như biết cách khai thác dữ liệu để đưa đến các trải nghiệm phù hợp với người dùng và môi trường sống của họ. Nikelà một trong các thương hiệu tiên phong, khi Tổng giám đốc Mark Parker tin rằng mục tiêu trọng tâm của công ty là “mang tính cá nhân hơn.”

Để biết thêm các thông tin chiều sâu khác, tải bản sao báo cáo ngay hôm nay.

Bạn muốn nhận bản mới nhất từ Adjust?