Để tạo nên một sản phẩm tuyệt vời, cần những con người tuyệt vời

Paul H. Müller

Paul H. Müller đã đồng sáng lập nên Adjust vào năm 2012. Paul đã luôn theo đuổi một mục tiêu ngay từ những ngày đầu, đó là xây dựng các giải pháp tối ưu dành cho các đơn vị marketing trên toàn cầu - kể cả khi giải pháp đó phá vỡ cách làm truyền thống. Với cương vị là CEO, Paul phụ trách mở rộng lĩnh vực hoạt động và giải pháp công nghệ tại Adjust, cũng như xây dựng văn hóa công ty - lấy sự phát triển của công ty và nhân viên làm trọng tâm hoạt động.

Katie Madding

Với cương vị Chief Product Officer tại Adjust, Katie chịu trách nhiệm phát triển và cải tiến sản phẩm của Adjust trên toàn cầu, cũng như dẫn đầu tổ công tác gồm các chuyên gia với đường lối tư duy chiến lược, sáng tạo, và nhạy bén. Katie tập trung xây dựng lộ trình phát triển của Adjust, tìm kiếm các giải pháp vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng vừa thể hiện tầm nhìn của công ty.

Andrey Kazakov

Andrey giữ vị trí Chief Operations Officer tại Adjust và là Đồng sáng lập tại Acquired.io nền tảng tổng hợp dữ liệu được Adjust mua lại vào năm 2018. Andrey phụ trách cải thiện giải pháp của Adjust để hỗ trợ khách hàng tạo sức tăng trưởng cho doanh nghiệp, lồng ghép nhu cầu của khách hàng vào hoạt động, cũng như tận dụng ưu thế của dữ liệu để xây dựng chiến lược bán hàng và marketing.

Bill Kiriakis

Với thâm niên quản lý bán hàng trong doanh nghiệp, Bill phụ trách mở rộng hoạt động của Adjust sang các thị trường mới và thị trường hiện có. Bill có nhiệm vụ giám sát chiến lược bán hàng toàn cầu (GTM) của Adjust, hợp tác với bộ phận Marketing và Sales để quản lý toàn hành trình của khách hàng.

Simon Dussart

Simon giữ vị trí Chief Customer Officer tại Adjust, dẫn đầu tổ công tác gồm các chuyên gia luôn tìm kiếm giải pháp cải thiện trải nghiệm người dùng, và giải quyết mọi vấn đề mà khách hàng gặp phải. Simon phụ trách quản lý hoạt động hỗ trợ khách hàng trên toàn cầu, đảm bảo khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và phản hồi của họ luôn được lắng nghe, thể hiện qua việc sản phẩm luôn được cập nhật liên tục.