Đối Tác Giải Pháp

Đối tác Giải pháp Adjust là mạng lưới bao gồm các công ty dịch vụ truyền thông quảng cáo (agency) và đơn vị tư vấn đã được cấp Chứng chỉ, đây là các tổ chức hỗ trợ các nhà marketing ứng dụng về mặt chiến lược và vận hành. Những đối tác này đã hoàn tất chương trình Đối tác Giải pháp Adjust, và đã được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.

Bạn muốn trở thành Đối tác Giải pháp Adjust?

Chương trình Đối tác Giải pháp Adjust

Chương trình chứng nhận Đối tác Giải pháp được thiết kế dành riêng cho agency và đơn vị tư vấn, đồng thời cung cấp khóa đào tạo chuyên sâu về các giải pháp phân bổ, đo lường, phân tích và về toàn hệ sinh thái di động. Agency sau khi hoàn tất chương trình đào tạo sẽ được cấp Chứng chỉ Đối tác Giải pháp Adjust. Tin rằng, với nhiều thông tin bổ ích có được qua khóa đào tạo, agency có thể hỗ trợ các nhà marketing ứng dụng về mặt tư vấn chiến lược và quản lý chiến dịch một cách hiệu quả hơn.

TÌM HIỂU THÊM

Agency Academy

Bạn muốn tìm hiểu thêm về bộ sản phẩm của Adjust, cũng như giao lưu chia sẻ với các doanh nghiệp khác? Hãy tham gia Agency Academy, sự kiện đào tạo dành riêng cho agency và đơn vị tư vấn. Sự kiện được dẫn dắt bởi các chuyên gia đầu ngành. Khi đến với sự kiện, bạn còn có cơ hội trao đổi kiến thức với các doanh nghiệp cùng ngành trong giờ giải lao. Khóa đào tạo được tổ chức định kỳ và trên quy mô toàn cầu - vui lòng liên hệ với partnerships manager hoặc agencies@adjust.com để cập nhật thông tin sự kiện tại khu vực hoạt động của bạn!