Đối tác Công nghệ

Mạng lưới tích hợp Đối tác Công nghệ của chúng tôi mang đến cho các nhà quảng cáo (advertiser) nhiều loại hình dịch vụ, từ tăng trưởng người dùng UA và kết nối người dùng UE cho đến phân tích dữ liệu chuyên sâu.

Quy trình tích hợp đối tác tại Adjust diễn ra đơn giản, và có nhiều phương án phù hợp với từng yêu cầu chiến dịch cụ thể. Bạn muốn tìm hiểu thêm? Vui lòng liên hệ với bộ phận quan hệ đối tác của chúng tôi tại partners@adjust.com hoặc bắt đầu quá trình tích hợp bằng cách điền vào biểu mẫu đăng ký đối tác.

Tích hợp tính năng

Chúng tôi đã thiết kế một số tính năng nhằm giúp đối tác tích hợp nâng cao với Adjust. Các tính năng này sẽ giúp đối tác quản lý và tối ưu hóa chiến dịch của khách hàng, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại partners@adjust.com

Chi phí quảng cáo

Tìm hiểu thêm

Fraud Suite

Tìm hiểu thêm

Audience Builder

Tìm hiểu thêm

Partner Academy

Partner Academy là sự kiện được tổ chức dành riêng cho các Đối tác Công nghệ toàn cầu. Khóa đào tạo tại Adjust được dẫn dắt bởi các chuyên gia đầu ngành và xoay quanh nhiều khía cạnh khác nhau của bộ sản phẩm, giải pháp theo dõi và phân tích của Adjust. Sự kiện được tổ chức định kỳ và có quy mô toàn cầu. Bạn muốn tham dự sự kiện được tổ chức gần nơi bạn sống? Vui lòng liên hệ với partnerships manager hoặc gửi yêu cầu đến partners@adjust.com