Trở thành Đối tác Công nghệ

Adjust xây dựng một quy trình tích hợp đối tác công nghệ nhanh chóng và dễ dàng. Nhằm giúp khách hàng và đối tác có thể triển khai kỹ thuật một cách thuận lợi, chúng tôi mang đến một quy trình cài đặt linh hoạt. Vui lòng điền đơn đăng ký dưới đây để tham gia mạng lưới tích hợp đối tác và khởi động quy trình cài đặt của chúng tôi.

Sau khi bạn hoàn tất đơn đăng ký, bộ phận phụ trách Tích hợp sẽ xử lý phần cài đặt của bạn trên Adjust dashboard. Bạn sẽ được thêm công cụ tạo trình theo dõi - Campaign Wizard vào dashboard dành cho nhà quảng cáo (advertiser dashboard), nơi khách hàng có thể tự tạo tracking URL hoàn chỉnh dành riêng cho mạng quảng cáo (network) của bạn. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận sau khi quá trình tích hợp hoàn tất.

Vui lòng đảm bảo thông tin bạn điền là chính xác Quá trình tích hợp sẽ được thực hiện dựa trên các thông tin mà bạn cung cấp. Vì vậy bạn cần chia sẻ đầy đủ và chính xác thông tin macro. Để tránh xảy ra lỗi kỹ thuật trong quá trình chạy chiến dịch, chúng tôi đề xuất bạn nên loại bỏ mọi khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt trong macro.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại partners@adjust.com

Điền đơn đăng ký để bắt đầu quá trình tích hợp