17 thg 9, 2021

Adjust dashboard và Help Center đã được bổ sung sáu thứ tiếng mới!

Adjust vui mừng thông báo, Adjust dashboard và Help Center đã được bổ sung sáu thứ tiếng mới! Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới, Adjust đã bổ sung sáu tùy chọn ngôn ngữ mới trên [Help Center](https://help.adjust.com/vi /){.a-link } và Adjust dashboard, bao gồm tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt.

Nếu bạn là người dùng mới, thì ngôn ngữ trên dashboard sẽ được thiết lập theo ngôn ngữ của trình duyệt. Nếu bạn đã và đang sử dụng Adjust, thì bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bằng cách chọn Tài khoản của tôi > Thông tin người dùng > Ngôn ngữ