7 Thg 03 2022

Dễ dàng tạo schema cho giá trị chuyển đổi với mô hình Guided Setup

Mô hình Guided Setup được thiết kế nhằm giúp bạn dễ dàng tạo nhanh cấu hình giá trị chuyển đổi. Mô hình này giúp bạn tập trung vào các yếu tố cốt lõi của chiến dịch và giảm thiểu số lượng đầu việc hành chính cần phải xử lý.

Chọn nhiều phép đo lường

Bạn có thể chọn nhiều phép đo lường trên mô hình Guided Setup. Mô hình sẽ tự động gán phép đo lường cho giá trị chuyển đổi khi bạn cài đặt điều kiện.

Img

Img

Theo dõi theo khoảng (Interval tracking)

Bạn có thể sử dụng tính năng này để xem xét thời điểm người dùng kích hoạt điều kiện bạn đặt ra. Chia nhỏ khung thời gian của giá trị chyển đổi thành nhiều khoảng 12 giờ hoặc 24 giờ để biết thời điểm điều kiện được đáp ứng.

Img

Mô hình Guided Setup gán giá trị chuyển đổi cho từng phép đo lường dựa theo khoảng mà bạn đã chia nhỏ. Ví dụ, nếu khung thời gian của giá trị chuyển đổi là 24 giờ, và bạn chia nhỏ thành khoảng 12 giờ, thì mô hình sẽ gán hai giá trị chuyển đổi cho từng phép đo lường: một giá trị cho khoảng 0-12 giờ, và một cho khoảng từ 12-24 giờ.

Như vậy, bạn có thể nắm được nhiều thông tin hơn về thời gian truy cập ứng dụng của người dùng và thời điểm họ thực hiện một số thao tác nhất định.

Xem trước giá trị chuyển đổi

Mô hình Guided Setup giúp bạn dễ dàng theo dõi quá trình cài đặt của giá trị chuyển đổi. Bạn có thể kiểm tra từng giá trị chuyển đổi, biết được giá trị đó đang đo lường hành động nào, bằng cách sử dụng tính năng "xem trước" ở màn hình cài đặt.

Img

Để biết thêm thông tin về cách thức quản lý giá trị chuyển đổi, vui lòng tham khảo hướng dẫn cách liên kết giá trị chuyển đổi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ support@adjust.com.