Tiếp cận đúng đối tượng với tính năng tái tương tác trên thiết bị di động

Giải pháp Adjust

Tính năng tự động phân khúc giúp đẩy mạnh hiệu quả marketing

Tạo phân khúc đối tượng tùy chỉnh chỉ với vài cú click

Tìm hiểu thêm

Tự động cập nhật dữ liệu người dùng

Tìm hiểu thêm

Chỉ chia sẻ đúng lượng thông tin bạn cần chia sẻ

Tìm hiểu thêm

Giải pháp Adjust

Nắm trong tay thông tin chiều sâu giúp cải thiện hoạt động marketing nhờ vào Audience Builder

Phương án thử nghiệm A/B tốt nhất

Tìm hiểu thêm

Chạy quảng cáo chéo trên toàn danh mục ứng dụng

Tìm hiểu thêm

Audience Builder

Kiểm soát hiệu quả chiến dịch marketing

Yêu cầu bản demo

Yêu cầu bản demo