Tận hưởng trọn đời quyền truy cập dữ liệu không giới hạn

Bạn có thể cần nhiều hơn bạn nghĩ, đó là lý do chúng tôi có mọi thứ

  • Xem lại không giới hạn dữ liệu dashboard với bộ phân tích nâng cao

  • Không nhận dữ liệu trùng lắp, trong bất kỳ trường hợp nào (kể cả trường hợp tinh vi nhất), thì bạn cũng không bao giờ phải trả phí hai lần khi bạn chỉ có thêm một người dùng

  • Có toàn quyền truy cập endpoint dữ liệu thô, không giới hạn số lệnh gọi, giúp bạn mở rộng quy mô một cách bền vững

  • Dữ liệu toàn diện nhất về thị trường tạo cho bạn lợi thế cạnh tranh

Lợi thế của Adjust

Lợi thế của cơ sở hạ tầng do tự công ty xây dựng và phát triển

Bạn sẽ mở rộng quy mô dễ dàng hơn nếu đối tác biết cách mở rộng quy mô của chính họ

Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều nằm ngoài mong đợi

  • Báo cáo đa điểm chạm (multi-touch) toàn diện nhất trên thị trường

  • Theo dõi tỷ lệ gỡ cài đặt và cài đặt lại

  • Sự kiện tùy chỉnh không giới hạn

Tìm hiểu thêm

Truy cập dữ liệu

Kiểm soát hiệu quả chiến dịch marketing

Yêu cầu bản demo

Yêu cầu bản demo