Đưa chiến dịch marketing ứng dụng lên một đẳng cấp mới

Adjust Measure

Hiểu rõ hành trình của người dùng trên ứng dụng

Phân bổ

Tìm hiểu thêm

Phân tích dữ liệu

Tìm hiểu thêm

Truy cập dữ liệu

Tìm hiểu thêm

Adjust Automate

Tăng tốc và mở rộng sức tăng trưởng của ứng dụng

Control Center

Tìm hiểu thêm

Audience Builder

Tìm hiểu thêm

Adjust Protect

Bảo vệ người dùng và giữ vững thành công

Fraud Prevention Suite

Tìm hiểu thêm

Unbotify

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ từ khách hàng

Doanh nghiệp luôn tin tưởng Adjust: dưới đây là lý do tại sao

Yêu cầu bản demo

Yêu cầu bản demo