Giải pháp SKAdNetwork linh hoạt và minh bạch nhất trên thị trường -

Giải pháp SKAdNetwork tại Adjust

SKAdNetwork - Linh hoạt tối ưu

Giá trị chuyển đổi xét theo sự kiện (event-based conversion value)

Giá trị chuyển đổi xét theo giá trị (value-based conversion value)

Nhiều tính năng hơn, linh hoạt hơn

Trực quan hóa dữ liệu, theo cách của bạn

Data Canvas

Automate

Xuất dữ liệu thô

Liên kết với nhiều đối tác SKAdNetwork

Hỗ trợ SKAdNetwork trong Adjust SDK

Báo cáo mới nhất

Adjust hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng trên iOS 14

NHẬN HƯỚNG DẪN

Đón đầu thay đổi với tài nguyên iOS 14

Hãy liên hệ với chúng tôi để hiểu hơn về iOS 14 hay bất kỳ mục tiêu marketing nào khác.

Yêu cầu bản demo