Tăng trưởng thần tốc trong thế giới hậu iOS 14

Đối tác đáng tin cậy trên hành trình đổi mới iOS

Giải pháp SKAdNetwork linh hoạt và toàn diện

Sáu sự kiện chuyển đổi

Quản lý giá trị chuyển đổi nâng cao

Nhiều tính năng hơn, linh hoạt hơn và kiểm soát dữ liệu tốt hơn

Đưa ra quyết định mang tính chiến lược ngay từ giai đoạn đầu xây dựng chiến dịch

Trực quan hóa dữ liệu, theo cách của bạn

Data Canvas

Automate

Xuất dữ liệu thô

Liên kết với nhiều đối tác SKAdNetwork

Hỗ trợ SKAdNetwork trong Adjust SDK

Báo cáo mới nhất

Adjust hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng trên iOS 14

NHẬN HƯỚNG DẪN

Đón đầu thay đổi với tài nguyên iOS 14

Hãy liên hệ với chúng tôi để hiểu hơn về iOS 14 hay bất kỳ mục tiêu marketing nào khác.

Yêu cầu bản demo.