Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động với bộ phân tích ứng dụng

Lợi thế của Adjust

Thông tin tổng hợp đến từ Adjust dashboard

Sức mạnh của bộ phân tích ứng dụng theo thời gian thực

Tìm hiểu thêm

Phân tích toàn diện về người dùng cả trước và sau cài đặt

  • Theo dõi liền mạch vòng đời người dùng ngay khi người dùng bắt đầu tương tác với quảng cáo

  • Theo dõi lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại

  • Theo dõi sự kiện không giới hạn

  • Bộ theo dõi đa điểm chạm (multi-touch) mạnh nhất ngành

Tìm hiểu thêm

Tạo biểu đồ tùy chỉnh để trực quan hóa dữ liệu với Adjust Data Canvas

Tìm hiểu thêm

Giải pháp Adjust

Thông tin không giới hạn về vòng đời người dùng

Khả năng cung cấp dữ liệu đứng đầu ngành

Tìm hiểu thêm

Kết quả của việc tự xây dựng cơ sở hạ tầng

Tìm hiểu thêm

Phân tích dữ liệu

Kiểm soát hiệu quả chiến dịch marketing

Yêu cầu bản demo