Adjust x MAAS: Giải mã cơn sốt fintech trong trạng thái bình thường mới

Tài nguyên Ebook Adjust x MAAS: Giải mã cơn sốt fintech t...

Bản báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

  • Thông tin chi tiết về thị trường fintech tại Ấn Độ & Đông Nam Á, bao gồm xu hướng quản lý tài chính số.

  • Thông tin chi tiết về các chỉ số quan trọng trong lĩnh vực fintech, bao gồm phiên truy cập (session), lượt cài đặt (install) và tỷ lệ duy trì (retention).

  • Thông tin chi tiết về độ tuổi trung bình của người dùng fintech tại từng quốc gia trong hai khu vực Ấn Độ & Đông Nam Á, và phương án mà nhà quảng cáo có thể triển khai để tận dụng xu hướng fintech.

Nhận ebook

Xem nội dung bên trong

Được tin tưởng bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới