Playbook

iOS 14.5+: Thúc đẩy thành công cùng Adjust và TikTok

Tỷ lệ người dùng cho phép ứng dụng truy cập thông tin (opt-in)

Tải báo cáo để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích

Tải về ngay

Chinh phục iOS cùng Adjust

Được tin dùng bởi hơn 165.000 ứng dụng trên toàn thế giới