Làm thế nào để không bị thất bại ở Châu Á

Tài nguyên Ebook Làm thế nào để không bị thất bại ở Châu ...

Hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn:

  • Điều gì khiến Châu Á trở thành thị trường lý tưởng tiếp theo để mở rộng

  • Sự khác biệt về văn hóa cần phải chú ý khi xây dựng chiến lược của bạn

  • Kỹ năng hoàn thiện khởi chạy ứng dụng của bạn đến bản địa hóa

Nhận ebook

Xem bên trong

Được các thương hiệu toàn cầu tin cậy

Đọc tiếp