Lập biểu đồ toàn cầu với Bản Đồ Tăng Trưởng Di Động của Adjust

Báo cáo sẽ chỉ cho bạn

  • Những quốc gia nào đang tăng trưởng nhanh nhất, tổng hợp và phân chia theo ngành

  • Tỷ lệ duy trì ở năm châu lục, thể hiện người dùng duy trì lâu

  • So sánh giữa trả phí và tự nhiên, bao gồm một chỉ số mới: Yếu Tố Duy Trì

Nhận báo cáo

Xem bên trong

Được các thương hiệu toàn cầu tin cậy