Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019: Điểm chuẩn đánh giá ứng dụng tài chính mới nhất của Adjust và App Annie tiết lộ các chỉ tiêu (sau cài đặt) đáng chú ý và sự tăng trưởng của ngành.

Tài nguyên Ebook Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019: Điểm chu...

Báo cáo sẽ chỉ cho bạn

  • Sự phát triển của các ứng dụng Tài chính trên toàn cầu thiết lập biểu đồ cho tương lai

  • Dữ liệu về các ứng dụng ngân hàng và thanh toán được lưu giữ độc quyền

  • Những điểm nhấn về thói quen tài chính của khu vực Trung Đông - Bắc Phi và Châu Á - Thái Bình Dương

Nhận báo cáo

Xem bên trong

Được các thương hiệu toàn cầu tin cậy