Ứng dụng Mua sắm năm 2020: Xu hướng mới nhất về Thu hút người dùng và Điểm chuẩn ngành

Tài nguyên Ebook Ứng dụng Mua sắm năm 2020: Xu hướng mới ...

Bản báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

  • Các thông số duy trì chính cho các ứng dụng e-commerce trên toàn cầu

  • Chi phí thực sự để thu hút thành công người dùng và chuyển đổi họ thành người mua hàng

  • Thông tin chiều sâu đến từ các chuyên gia ngành e-commerce mà bạn sẽ không tìm thấy được ở nơi đâu

Nhận ebook

Xem bên trong

Được các thương hiệu toàn cầu tin cậy