Blog Dönüşüm değerlerine giriş: Adjust'ın SKA...

Dönüşüm değerlerine giriş: Adjust'ın SKAdNetwork çözümleri

Apple'ın SKAdNetwork çerçevesindeki başarı, büyük ölçüde dönüşüm değeri mekanizmalarının nasıl çalıştığını iyi bir şekilde anlamaya ve bundan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak stratejiler geliştirmeye bağlıdır.m Dönüşüm değeri temel olarak, uygulama geliştiricilerinin kazandıkları kullanıcılara uygulama kurulduktan sonraki davranışlarına göre bir not vererek gelecekte yürütecekleri kampanyaları ölçümlemek ve optimize etmek için kullandıkları bir yöntemdir. Kısacası, bir dönüşüm değeri, bir kullanıcının uygulama içinde gerçekleştirdiği bir eylemi temsil eder. Ancak SKAdNetwork'ten alınan tüm veriler belirsizleştirilir ve toplu olarak paylaşılır. Yani bu, kullanıcı seviyesinde hiçbir ayrıntılı veriye erişimin mümkün olmadığı anlamına gelir.

Dönüşüm değerleri nasıl çalışır?

SKAdNetwork, 0 ve 63 arasındaki bir numaradan oluşan (ya da ikili düzende 000000 ve 111111 arasında) 24 saatlik bir zamanlayıcıya sahip 6-bitlik downstream metriği sağlar. Bu dönüşüm değeri, bir uygulamanın/geliştiricinin bir kullanıcının gerçek değerinin bir göstergesi olarak baz aldığı event'leri, event zincirini veya karakteristiklerini temsil eder ve geliştiriciler tarafından yapılandırılır. Bu 6 bit'in açıp kapatılarak yapılandırılabilen toplam 64 olası dönüşüm değeri vardır. Bu bit'lerin kullanımını, hangi kombinasyonların bir anlam taşıdığını ve neyi ölçümlemek istediklerini belirlemek ve kendilerine en uygun şekilde kullanmak geliştiricilere kalır.

Dönüşüm değeri her güncellendiğinde zamanlayıcı penceresi 24 saat daha uzatılır. Bu dönüşüm değeri penceresi sona erdiğinde, attribution için ikinci bir zamanlayıcı başlar. 24 saate kadar sürebilen bu pencere içinde SKAdNetwork, attribution verilerini rastgele bir zamanda gönderir.  Dönüşüm değeri de dahil olmak üzere bu veriler, Apple tarafından SKAdNetwork postback'inde alınır, paketlenir ve ağa geri gönderilir. iOS 15'in kullanıma sunulmasından bu yana, geliştiricilerin verilerin bir kopyasını alabilmeleri için uygulamalarının yapılandırmasına ek bir endpoint ekleme seçeneği de vardır.

Bu postback, dönüşüm değerinin yanı sıra anonim seviyede bir kurulumun ya da yeniden kurulumun gerçekleşip gerçekleşmediğini, bunun gösterim ya da tıklama bazlı mı olduğunu, kaynak app ID'sini (genellikle ağlar tarafından gizlenir) ve dönüşüm değerini bir kampanyanın gösterimler, tıklamalar ve maliyetler gibi kampanya metriklerine bağlayan kampanya ID'sini içerir. Bu postback, kullanıcının ATT'ye onay verip vermediğinden bağımsız olarak alınır. Bunun nedeni, postback'in cihaz ID'sini içermemesi, rastgele zamanlayıcının kullanılması ve verilerin anonimleştirilmesi nedeniyle veriler belli bir cihaz ile eşleştirilememesidir.

Bu nedenlerden dolayı, yüksek optimizasyona sahip bir dönüşüm değeri stratejisine sahip olmak büyük önem taşıyor.

Şimdi Adjust'ın müşterilerine sunduğu çözümlere bir göz atalım:

Çözüm 1: 6 Dönüşüm Event'i

Bu çözüm ile müşteriler, birbirine paralel olarak 6'ya kadar spesifik uygulama-içi event'i ölçümleyebilirler. Bu sayede bu altı event'ten hangilerinin tetiklendiği ya da tetiklenmediği, herhangi bir varyasyon ve kombinasyon ile ölçülebilir.

Kullanılabilen altı bitlik bilgi ile, bu yaklaşım her bir bit'i bir anahtar olarak ele alır: 0, anahtarın kapalı olduğunu ve 1 ise anahtarın açık olduğunu belirtir. Bir event'in gerçekleşip gerçekleşmediğini ona karşılık gelen bit'in etkin olup olmadığına bakarak anlayabilirsiniz.

Kullanıcı, dönüşüm değeri güncellemesi tetikleyen bir event'i gerçekleştirdiğinde Adjust SDK, bunu Apple'a gönderir. Hangi anahtarların değerinin değiştiğine bağlı olarak, kullanıcının dönüşüm değeri penceresi içerisinde altı event'ten hangisini gerçekleştiğini belirleyebilirsiniz.

Bir müşterinin, hangi event'lerin bir dönüşüm değeri güncellemesi tetiklemesi gerektirdiğini uygulamada belirtmesi için SKAdNetwork dönüşümleri olarak takip etmek istedikleri event'leri doğrudan Adjust dashboard'undan seçmesi yeterlidir. Bu verileri aldığımızda ilgili event metriklerine göre çözümlemesini yaparız. Bu sayede pazarlamacılar, raporlamada veya ham veriler aracılığıyla her kampanyadaki event'lerin performansını görebilirler. Mevcut olarak takip ettiğiniz event'leriniz varsa ve bunları SKAdNetwork ile takip etmeye devam etmek istiyorsanız, bunu basit bir yapılandırma ile yapabilirsiniz.

  • Ayarlar > iOS 14 Desteği > SKAdNetwork > SKAdNetwork Dönüşüm Değerlerini Yönet'e gidin.
  • Burada dönüşüm değerlerini takip seçeneğini etkinleştirerek istediğiniz altı event'i altı olası bit'in herhangi biri ile eşleştirebilirsiniz.

Çözüm 2: Gelişmiş Dönüşüm Değeri Şeması

Ancak 6 event'in yeterli olmadığı ya da evet/hayır sorularının ihtiyacımız olan çözümleri sağlamadığı senaryolar da vardır. Bu durumlarda Adjust, farklı dönüşüm değeri senaryoları için 63 bit'in tamamının kullanımını destekler. Gelişmiş Dönüşüm Değeri Şeması ile tüm ölçülebilir kullanıcı davranışlarını kapsayan event aralıklarını ya da değer ölçeklerini takip edebilirsiniz. Bunların arasında aşağıdakiler yer alır:

  • Event'ler
  • Oturumlar
  • Uygulama-içi ciro
  • Reklam cirosu

Tanımlı şemalar ile farklı uygulama-içi event'lerin sayısını kaydedebilirsiniz, böylece kullanıcının ikinci alışverişinde, uygulamaya beşinci girişinde ya da üçüncü reklam gösteriminde bir dönüşüm değeri güncellemesi tetikleyebilirsiniz. Ayrıca dönüşüm değeri güncellemelerini aralıklara bağlı olarak da tetikleyebilirsiniz, bu sayede 5-10$ arası bir alışveriş cirosu aralığı belirleyebilir ve sayı bu aralığa ulaştığında dönüşüm değerini güncelleyebilirsiniz.

Gelişmiş Dönüşüm Değeri Şemasının en önemli avantajlarından biri, event'lerin bir kombinasyonu ile tek bir dönüşüm değerinde birden fazla zincirleme event'e ilişkin içgörüler alınabilmesidir. Belli kullanıcı yolculuklarını belli değerler ile birleştirerek daha karmaşık kullanıcı davranışlarını eşleştirebilir ve ölçümleyebilirsiniz. Tek bir dönüşüm değeri seviyesinde çeşitli ölçümleme türleri sunarak sadece yaygın olarak kullanılan dönüşüm değeri modelleri oluşturmanızı değil, ayrıca ihtiyaçlarınıza ve kullanıcılarınızın kurulum sonrası davranışlarına göre özel olarak uyarlayabileceğiniz çok gelişmiş yapılandırmalar oluşturmanızı da sağlıyoruz.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, dönüşüm değerlerinin sadece artabildiğidir. Bu nedenle funnel'ın aşağısındaki event'leri yüksek dönüşüm değerleri ile kullandığınızdan emin olun.

Birçok Adjust müşterisi, ilk olarak en azından belirli bir seviyede etkileşime sahip kullanıcıları getiren kurulumları belirlemek için belirli "düşük değere sahip" kullanıcı etkileşim event'lerini takip ederek başlar. İş modeline ya da sektöre bağlı olarak bir sonraki adım, bu kullanıcıları spesifik ciro miktarları ya da davranışlarına göre segmentlere ayırmaktır, örneğin kullanıcıları bir pazaryeri uygulamasında satıcı ya da alıcı konumuna göre sınıflandırmak gibi.

Adjust raporlaması açısından bu veriler, birleşik bir görünümün bir parçası olarak görüntülenirler, yani SKAdNetwork ve cihaz seviyesi metrikler yan yana incelenebilir ve bu sayede tam resmi görebilirsiniz.

Adjust'ın müşterilerini iOS 14.5 ve sonrasında nasıl desteklediği hakkında daha fazla bilgi için kaynak merkezimize göz atabilirsiniz. Dönüşüm değerleri ve Adjust'ın uygulamanız ile nasıl çalışabileceği hakkında daha fazla bilgi için buradan bir demo isteyebilirsiniz.

Aylık uygulama içgörüleri ve trendler için bültenimize abone olun.