Blog Ramazan 2024: Uygulama pazarlamacıları i...

Ramazan 2024: Uygulama pazarlamacıları için içgörüler ve stratejiler

2024'ün Ramazan ayına günler kala tüm dünyadaki Müslümanlar oruç tutmaya, sevdikleri ile bir araya gelmeye ve manevi dünyalarına odaklanmaya hazırlanıyor. Bu kutsal ayda insanlar maneviyata odaklanıyor, iftarlarını sevdikleri ile birlikte yapıyor ve gün geçtikçe daha çok insan mobil uygulamaları geleneklerinin bir parçası haline getiriyor. Mobil uygulamalar, Ramazan boyunca manevi rehberlik sunmanın yanı sıra insanların birbirleri ile iletişimini ve günlük rutinlerini kolaylaştıran olmazsa olmaz araçlar haline geldi.

Bu blog'umuzda geçtiğimiz yılın Ramazan ayındaki önemli mobil uygulama trendlerini mercek altına alırken kurulumları, kullanıcı etkileşimini ve tüketici harcamalarını inceliyoruz. Mobil pazarlamacılara ve reklamverenlere bu kritik dönemde hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmanın yollarını sağlayacak derin analizleri Data.ai'dan aldığımız verilerin ışığında sağlıyoruz. Bu trendleri iyi bir şekilde anlamak, pazarlamacılara ve uygulama geliştiricilerine Ramazan ayını daha da zenginleştirmek için kullanıcı tercihleriyle uyumlu stratejiler oluşturma fırsatı sağlıyor.

Geçtiğimiz yılın analizinde de olduğu gibi bu yıl da aşağıdaki trendleri mercek altına aldık:**

Sektörler: E-ticaret, eğlence, fintech, oyun, sağlık ve fitness.

Ülkeler: Bangladeş, Mısır, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE).

METAP bölgesi (Adjust): 22 ülkeyi kapsıyor— Cezayir, Afganistan, Bahreyn, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malezya, Fas, Umman, Katar, Suriye, Tunus, Yemen, Mısır, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan , Türkiye ve BAE.

MENAP bölgesi (data.ai): 21 ülkeyi kapsıyor—Cezayir, Bahreyn, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malezya, Fas, Umman, Katar, Suriye, Tunus, Yemen, Mısır, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan , Türkiye ve BAE.

Data.ai'ın sunduğu bu sıralama, Ramazan ayında dünya çapında en çok indirilen uygulamaları gösteriyor ve bu uygulamaların arasında eğlence ve sosyal medya ilk sırada yer alıyor. MENAP bölgesindeki durum da (aşağıdaki grafik) benzer bir tablo çiziyor, ancak dijital cüzdan ve ödeme uygulaması Easypaisa ilk 10'da yer alıyor.

1. Bölüm: Uygulama kurulumları

Mobil uygulama kurulumları Ramazan ayında büyüme görüyor

Küresel mobil uygulama pazarı, 2023'teki Ramazan ayında hafif olsa da dikkate değer bir büyüme gördü. Tüm sektörlerdeki kurulumlar, yıllık ortalamaya göre %1'lik bir artış gösterdi. METAP bölgesindeki büyüme ise %5 seviyesindeydi. Ülkelere tek tek baktığımızda ise bazı ilginç gelişmelere şahit oluyoruz. BAE, Ramazan ayındaki uygulama kurulumlarında %16'lık artışla 2023 ortalamasını geride bırakarak açık ara lider konumundaydı. Bu ülkeyi Endonezya %14 büyüme ile takip etti ve ardından %13 ile Pakistan ve %10 artışla Mısır geldi.

Data.ai rakamlarına göre Endonezya'da en popüler uygulamalar yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Bu veriler, Z kuşağının (18-24) spor, video ve kullanıcılar tarafından üretilen içerikler sunan uygulamaları indirme olasılığının 25 yaş ve üstü kullanıcılara göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

E-ticaret uygulamaları farklı seyirler izledi

E-ticaret uygulamaları Ramazan ayında farklı trendlere sahipti. Küresel ölçekte uygulama kurulumlarında %15'lik bir düşüş yaşandı. Bu durum, yüz yüze alışverişin çekiciliğini işaret ediyor ve aynı zamanda oruç sırasında tüketimin azalmasının yanı sıra kullanıcıları online platformlardan uzaklaştırmış olabileceğinin de bir göstergesi. Ancak Mısır %17 ve Suudi Arabistan %7'lik büyüme oranlarıyla bu trendin tersi yönde bir seyir izleyerek bu ülkelerdeki dijital alışveriş kültürünün gücünü ortaya koydu. Bu arada BAE, e-ticaret uygulaması kurulumlarında %23'lük önemli bir düşüş görerek gözlemlenen en büyük gerilemeyi yaşadı.

Eğlence uygulamalarının kurulumları oldukça arttı

2023'te Ramazan akşamlarında dijital eğlenceye olan ilgi oldukça arttı. Eğlence uygulamaları küresel olarak %7 büyüme gösterdi. Bu trend %9 artışla kendini özellikle METAP bölgesinde belli etti. Ayrıca BAE, eğlence uygulaması kurulumlarında %16'lık önemli bir artış kaydetti. Bu ülkeyi %14 ile Endonezya ve %13 ile Pakistan takip etti ve oruç tutarak geçen bir günün ardından dijital eğlencenin giderek artan popülaritesinin altını çizdi.

Fintech uygulamalarının kurulumları yüksek büyüme gördü

Fintech uygulamalarının kurulumları 2023 Ramazan ayında dünya çapında %14 arttı. Bu trend özellikle kurulumların Mısır'da %37 ve Suudi Arabistan'da %41 artmasıyla kendini gösterdi ve tüketici tercihlerinin dijital finans çözümlerine doğru kaydığını gösterdi. Ancak en büyük artış BAE'de yaşandı. Bu ülkedeki finans uygulamaları %166'lık çok yüksek bir artış kaydetti.

Data.ai'a göre finans uygulaması DANA, 2023 Ramazan ayında Endonezya'da en çok indirilen 7. uygulama oldu.

Oyun kurulumları artış trendinde

Mobil oyunlar, Ramazan ayında yükseliş trendindeydi. Mobil oyun kurulumlarında küresel olarak %2'lik istikrarlı bir artış görülürken, METAP bölgesinde %11'lik yüksek bir büyüme yaşandı. Endonezya %20'lik önemli bir artışa ev sahipliği yaptı. Bu ülkeyi %14'lük artışlarla Mısır ve Pakistan takip etti. Bu trend, mobil oyunların oruç tutulan bir günün ardından rahatlatıcı bir aktivite veya insanların sevdikleri ile sosyalleşmeleri için bir yol sunduğundan bu uygulamalara gösterilen ilgiyi vurguluyor.

Sağlık ve fitness uygulamaları gücünü koruyor

Sağlık ve fitness uygulamaları, Ramazan ayı boyunca küresel olarak %68'lik bir büyüme gördü. Bu trend %51'lik bir artış gösteren METAP bölgesinde de belirgindi. Ramazan ayında sağlık ve wellness uygulamalarına verilen önem kendini özellikle Bangladeş ve Mısır'da gösterdi ve bu kategorideki uygulama kurulumları %100 arttı. Bu durum, insanların oruç sırasında fiziksel sağlıklarını maneviyatla dengelemek için bilinçli bir çaba gösterdiklerine dair bir işaret. BAE de sağlık ve fitness uygulaması kurulumlarında %66 oranında önemli bir artışa tanık oldu.

2. Bölüm: Kullanıcı etkileşimi

Ramazan ayındaki uygulama oturumları tüm sektörlerde artıyor

2023 Ramazan ayındaki uygulama oturumlarında genel olarak yıl ortalamasına göre %2'lik küçük ama dikkate değer bir artış görüldü. Bu trend, uygulama oturumlarının %3 arttığı METAP bölgesinde daha belirgindi. Güçlü dijital pazarı ile bilinen Endonezya ise %13 artış gösterirken, bu oran Pakistan'da %2 seviyesindeydi. Ancak her bölge bu artış trendiyle aynı seyri izlemedi. Bangladeş ve BAE'deki oturumlarda %7'lik bir düşüş görüldü. Bu durum, Ramazan gibi önemli bir dönemde farklı ülkelerdeki kullanıcıların farklı dijital tercihlere sahip olduğunu gösteriyor.

E-ticaret uygulamalarındaki alışveriş tercihleri değişiyor

Küresel e-ticaret sektörü, geçtiğimiz yıldın Ramazan ayında uygulama oturumlarında %1'lik hafif bir düşüş yaşadı. METAP bölgesi ise %4 ile biraz daha fazla bir düşüşe sahne oldu. Öte yandan Mısır, e-ticaret uygulama oturumlarında %71 gibi sert bir düşüşe tanık oldu. Bu durum, Ramazan ayında geleneksel ve fiziksel mağazalardaki yüz yüze alışverişe dönüşün bir sonucu olabilir. Endonezya ise Ramazan ayı boyunca güçlü bir e-ticaret sektörü performansı sergileyerek bu trendin aksi yönünde bir seyir izledi. Endonezya'daki uygulama oturumlarında %14'lük bir artış vardı ve bu, ülkenin Ramazan ayında bile online alışverişe olan güçlü bağlılığının bir göstergesi.

Eğlence uygulamalarının kullanımı artıyor

Ramazan boyunca oldukça popüler olan eğlence uygulamaları, küresel olarak %18'lik bir artış gösterdi. Bu trend özellikle %26 gibi yüksek bir büyüme kaydeden METAP bölgesinde daha da belirgindi. Ancak oturumlardaki zirveyi Endonezya %31 ve Pakistan %29 artışla yakaladı.

Ramazan ayındaki uygulama oturumları

Fintech uygulamalarının kullanıcı etkileşimi değişkenlik gösterdi

Fintech uygulamalarının Ramazan ayındaki trendleri oldukça ilginçti. Fintech uygulama oturumlarında dünya çapında %3'lük hafif bir düşüş yaşandı ve METAP bölgesi de aynı trendi takip etti. Ancak Mısır ve BAE bu trendin tersi bir seyir izledi. Özellikle Mısır, %24'lük yüksek bir artış gösterdi ve BAE oturumlarda %17'lik sağlıklı bir büyüme izledi.

Mobil oyun etkileşimlerinde tutarlı büyüme

Küresel mobil oyun sektörü, Ramazan 2023'te oturum sayılarında %3'lük bir artışla kullanıcı etkileşiminde küçük de olsa önemli bir artış yaşadı. Bu trend özellikle %11 artış gösteren METAP bölgesinde görüldü. Ancak ilk sırada Endonezya ve Pakistan yer alıyor. Ramazan ayının getirdiği boş zamanla birlikte bu ülkeler oyun uygulamalarının kullanımında güçlü bir artış gösterdi. Endonezya'daki oyun oturumları %17 oranında artarken, bu ülkeyi Pakistan %15'lik güçlü bir artışla yakından takip etti.

Sağlık ve fitness uygulamalarının oturumları güçlü bir şekilde artıyor

2023 Ramazan ayında sağlık ve fitness uygulamalarındaki oturumlar dünya çapında %52 arttı. Bu artış özellikle METAP bölgesinde %69 ile yüksek bir orandaydı. Mısır'daki rakamlar %179 gibi çok yüksek bir oranla artarken, bu ülkeyi %108'lik önemli bir büyüme oranıyla Pakistan takip etti.

Ramazan 2023'te en yüksek kullanıcı etkileşimine sahip sektörler

 • METAP bölgesinde e-ticaret uygulamalarının ortalama oturum süresi, 2023 yılı ortalaması olan 11,07 dakikayı geride bırakarak 2023 Ramazan ayında hafif bir artışla 11,73 dakikaya yükseldi.
 • E-ticaret uygulamalarının Endonezya'daki oturum süreleri Ramazan ayında 14,46 dakikadan 20,66 dakikaya yükseldi.
 • Bangladeş'teki eğlence uygulamalarının oturum süresi 2023'te 17,45 dakikadan 19,28 dakikaya çıktı.
 • Eğlence uygulamalarının oturum süreleri Endonezya'da da artış gösterdi ve 21,64 dakikadan 22,89 dakikaya çıktı.
 • Ramazan ayında eğlence uygulamalarındaki en yüksek etkileşim seviyesi 28,87 dakikadan 29,25 dakikaya çıkarak Türkiye'de gerçekleşti.
 • Mobil oyunların Türkiye'deki oturum süresi 2023'te 32,39 dakikadan 33,77 dakikaya yükseldi.
Ramazan ayındaki uygulama oturum uzunlukları

Data.ai verilerine göre Türkiye'de Z kuşağı, Ramazan ayında video ve forum alt sektörlerinde kullanıcıların oluşturduğu içeriklere 25 yaş üstü gruba göre daha fazla ilgi gösterdi. 25 yaş ve üstü kesim ise daha çok seyahat ve uçak bileti rezervasyonu uygulamalarına yöneldi.

3. Bölüm: Ciro

Küresel ve bölgesel ciro trendleri

Tüm uygulama sektörlerine küresel olarak bakıldığında Ramazan ayındaki ciroda 2023 ortalamasına göre %15 artış oldu. METAP bölgesi ise %13 ile bu trendi takip etti. Ciro seviyeleri Mısır, Endonezya ve Pakistan'da artış göstermekle birlikte en büyük artışı %31 ile Endonezya gördü.

Data.ai verilerine göre, 2023 Ramazan ayında MENAP bölgesindeki tüketici harcamalarındaki büyüme açısından ilk üç sırada %5 ile Suudi Arabistan, %7 ile Türkiye ve %6 ile BAE bulunuyor.

E-ticaret uygulamalarının cirosu bölgeden bölgeye değişiyor

E-ticaret sektörü Ramazan ayında farklı bölgelerde farklı performans sergiledi. Küresel seviyede ciro %2 düşse de, METAP bölgesi %6 ile en hızlı düşüşü gösteren bölge oldu. Özellikle Bangladeş'te %60'lık sert bir düşüş görüldü. Bunun aksine Endonezya ve Suudi Arabistan, ciro açısından pozitif bir seyir izledi. Endonezya %84'lük etkileyici bir büyümeye tanık oldu ve Suudi Arabistan %19'luk yüksek bir büyüme kaydetti.

ramazan cirosu

Eğlence uygulamalarının cirosu METAP bölgesinde artış gösteriyor

Eğlence uygulamaları, küresel olarak %18'lik bir ciro artışı elde ederken METAP ise %59'luk yüksek bir artışa sahne oldu. Aynı trendi takip eden Suudi Arabisten %50 yükseliş kaydederken, BAE %31 artışla ikinci sırada yer aldı.

Mobil oyunların ciroları yükseliyor

Oyun uygulamalarının ciroları 2023 Ramazan ayında küresel olarak yıl ortalamasına göre %13 arttı ve bu artış METAP bölgesinde %15 oldu. Endonezya'daki %28 ve Pakistan'daki %16'lık artışlar, oyunların Ramazan ayında oldukça popüler olduğunu gösteriyor. Ancak Suudi Arabistan ve Bangladeş farklı bir seyir izleyerek oyun cirolarında az da olsa bir düşüşe tanık oldu.

4. Bölüm: Pazarlamacılar için ipuçları

Mobil pazarlamacılar için ipuçları: 2024'te Ramazan ayındaki fırsatlar

Ramazan ayı, mobil pazarlamacıların yeni kullanıcılar kazanmaları ve mevcut kullanıcıları elde tutmaları için çok iyi bir zaman. En son trendleri ve kullanıcı tercihlerini takip ederek Ramazan için en etkili stratejileri oluşturabilirsiniz. 2024'ün Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmek için ipuçları:

 1. Uygulamanızı etkileşimin en yoğun olduğu zamanlar için optimize edin: Pazarlama kampanyalarınızı iftarı takip eden akşam saatleri gibi mobil cihazların en yoğun kullanıldığı zamanlara göre planlayarak görünürlüğü ve etkileşimi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Kullanıcılarınızın en aktif olduğu zamanları belirlemek için önceki yılın verilerini kullanabilir ve reklam planlarınızı buna göre şekillendirebilirsiniz.
 2. Uygulama içi ve push bildirimlerini en iyi şekilde kullanın: Uygulama içi ve push bildirimleri etkileşimi önemli ölçüde artırabilir, ancak bunları kullanırken Ramazan ayının inceliklerine özen göstermeniz gerekir. Zamanlama ve ilgili reklamlar bu açıdan büyük önem taşıyor. Bildirimleriniz özellikle namaz veya iftar sırasında kullanıcılara saygı göstermelidir.
 3. Kullanıcılarınıza özel promosyonlar ve özellikler sunun: Ramazan boyunca kullanıcı deneyimini zenginleştirebilecek özel promosyonlar, indirimler veya özellikler sunabilirsiniz. E-ticaret açısından bu promosyonlar, bayram hediyeleri için özel fırsatlar olabilir. Oyun ve eğlence uygulamaları, Ramazan'ın ruhuna uygun özel etkinlikler veya içerikler sunabilirler.
 4. Hayır kuruluşlarına destek olun: Ramazan, yardım ve hayırseverlik ayıdır. Markanızın hayırsever kuruluşlarla anılması için uygulamanıza bağış özellikleri ekleyebilir ve Ramazan ayında kullanıcıların bu kuruluşlara katkıda bulunmalarını kolaylaştırabilirsiniz.
 5. Uygulama deneyimini oruç tutan kullanıcılara yönelik zenginleştirin: Sağlık ve fitness uygulamaları, kişiselleştirilmiş egzersiz planları sunabilirler veya oruç öncesinde ve sonrasında sıvı alımına önem veren kullanıcılara yardımcı olacak özellikleri eklemeyi düşünebilirler. Bu özellikler ile etkileşimi ve kullanıcı bağlılığını artırabilirsiniz.
 6. Gerçek zamanlı verileri takip edin ve stratejinizi adapte edin: Kampanya performansını gerçek zamanlı olarak takip ederek olası her durum karşısında çevik kalın ve stratejilerizi her zaman kullanıcı etkileşimine göre adapte etmeye hazır olun. Mesajlarınızı ve sunduğunuz promosyonları rafine etmek için A/B testlerini kullanın.
 7. Ramazan sonrası aktiviteye hazırlıklı olun: Ramazan ayı, mobil pazarlamacıların yeni kullanıcılar kazanmaları ve mevcut kullanıcıları elde tutmaları için çok iyi bir zaman. En son trendleri ve kullanıcı tercihlerini takip ederek Ramazan için en etkili stratejileri oluşturabilirsiniz.

2024'teki Ramazan kampanyalarınız için en etkili içgörüleri Adjust'ın Mobil Attribution çözümü ile alın ya da Ramazan ve sonrasında uygulamanızı büyütmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi kendi gözlerinizle görmek için bir demo isteyin.

Aylık uygulama içgörüleri ve trendler için bültenimize abone olun.