บล๊อก iOS 15 ส่งผลอย่างไรต่อคุณ: postback ของ ...

iOS 15 ส่งผลอย่างไรต่อคุณ: postback ของ SKAdNetwork และการทำงานร่วมกับ Adjust

ในงาน WWDC 2021 ของ Apple ในเดือนมิถุนายน Apple ได้ประกาศการอัปเดตด้านความเป็นส่วนตัวหลายรายการที่จะเริ่มใช้บน iOS 15 หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักพัฒนาคือการอัปเดตการทำงานของ postbacks on SKAdNetwork นักพัฒนาแอปจะสามารถระบุตำแหน่งข้อมูลที่จะรับสำเนา postback ของ postback ที่ "มีประสิทธิภาพสูงสุด" จาก SKAdNetwork ได้ แม้ว่าการอัปเดตดังกล่าวจะทำให้กระบวนการทำงานซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ข่าวดีคือกระบวนการเหล่านี้จะเอื้อให้เกิดความโปร่งใสมากกว่าเดิม ให้ผู้ลงโฆษณาได้มีสิทธิ์ในข้อมูลของตนได้ตั้งแต่การติดตั้งจนถึงเหตุการณ์หลังการติดตั้ง

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

ในกระบวนการนี้ หลังจากที่ Apple ดำเนินการระบุที่มา ระบบจะเพียงส่ง postback ให้แก่เครือข่ายโฆษณา แล้วเครือข่ายโฆษณาจึงจะส่งต่อ postback เหล่านั้นให้แก่ผู้ลงโฆษณาและ/หรือ MMP ต่อไป ในตอนนี้ นักพัฒนาแอปสามารถเลือกรับสำเนา postback การตรวจสอบการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพที่สุดได้โดยตรงเพียงระบุตำแหน่งข้อมูลและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของตน

ร่วมมือกับ Adjust เพื่อรับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

iOS 15 ยังอยู่ในขั้นเบตา แต่เราขอแนะนำให้นักการตลาดและนักพัฒนาแอปเริ่มทดสอบและทดลองใช้งานเพื่อพัฒนากลยุทธ์สำหรับเมื่อระบบเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในปีนี้ ถึงแม้ว่าการอัปเดตครั้งนี้จะมีข้อดีที่นักพัฒนาจะได้รับและติดตามข้อมูลของตนได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น แต่จุดข้อมูลสำคัญๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ก็จะถูกนำออกในการอัปเดตครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลแคมเปญ ข้อมูลต้นทุน และข้อมูลอิมเพรสชันของแคมเปญ และแม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยให้นักการตลาดตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายนั้นสมบูรณ์หรือไม่เมื่อดูข้อมูลรวม แต่ Adjust ก็จะมอบ URL ตำแหน่งข้อมูลที่นักการตลาดจะสามารถใช้ส่งสำเนา postback เหล่านี้ให้แก่เราได้โดยตรง จากนั้นนักการตลาดจะได้รับข้อมูลผ่านการเรียกข้อมูลดิบของเรา

ข้อดีมีดังต่อไปนี้

 • ใช้งานและปรับใช้ได้ง่าย
 • ข้อมูลจะเดินทางผ่านไปป์ไลน์ข้อมูลที่ลูกค้ามีอยู่
 • Adjust จะจัดเก็บข้อมูลในบันทึกข้อมูลของเรา ให้เราสามารถระบุและแก้ไขความคลาดเคลื่อนได้เองภายใน
 • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ส่งออกข้อมูลดิบ ลูกค้าจึงดำเนินการดังนี้ได้:
  • ตรวจสอบความถูกต้องของสำเนาการติดตั้ง postback จากเครือข่าย
  • ระบุการทุจริต เช่น ในกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนจากเครือข่าย
  • รับข้อมูลเกี่ยวกับต้นทางของการติดตั้ง (โดยใช้ ID แอปของผู้เผยแพร่)
  • วิเคราะห์เกณฑ์ความเป็นส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น
 • รับสิทธิ์การเข้าถึง postback ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งหมด รวมถึง postback ที่ส่งไปยัง Facebook และ Google ด้วย

เราจะเดินหน้าตรวจสอบและพัฒนาโซลูชันที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าของเราต่อไป และเราจะมุ่งมั่นสร้างการเปรียบเทียบที่ครอบคลุมสำหรับข้อมูลเครือข่าย ขยายเครือข่ายที่เป็นแหล่งระบุที่มาข้อมูล SKAdNetwork และสร้างกลไกป้องกันการทุจริตใหม่ๆ

หากต้องการติดตามข้อมูลเชิงลึกล่าสุด รวมถึงบทวิเคราะห์และการพัฒนาเกี่ยวกับ iOS 14.5+ คุณสามารถดูข้อมูลได้จากศูนย์ทรัพยากรของเรา ที่นี่

อยากรู้ข้อมูลเชิงลึกของแอปเป็นรายเดือนไหม เป็นสมาชิกจดหมายข่าวของเราได้