วัดผล ปรับปรุง มุ่งสู่ความสำเร็จ (แล้วทำซ้ำ)

การวัดผล

Attribution

ROI

Subscription

CTV

"Adjust ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบและปรับแต่งแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้รวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่เราขยายงาน ทีมที่กำลังเติบโตของเราสามารถบันทึกแผนภาพที่ปรับแต่งเองเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในอนาคต ซึ่งจะทำให้เรามีความคล่องตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง"

การวิเคราะห์

Datascape

การเข้าถึงข้อมูล

Automation

Audience Builder

การทำแคมเปญอัตโนมัติ

พร้อมป้องกัน

Fraud Prevention

การปกป้องข้อมูล

ถิ่นที่อยู่ของข้อมูล

รับการสาธิต