วัดผล ปรับปรุง ขยาย

การวัดผล

Attribution

ROI

Subscription

CTV

"Adjust ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบและปรับแต่งแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้รวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่เราขยายงาน ทีมที่กำลังเติบโตของเราสามารถบันทึกแผนภาพที่ปรับแต่งเองเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในอนาคต ซึ่งจะทำให้เรามีความคล่องตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง"

การวิเคราะห์

Datascape

การเข้าถึงข้อมูล

Automation

Audience Builder

การทำแคมเปญอัตโนมัติ

"เราตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้บริการ Adjust เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากให้การสนับสนุนเป็นเลิศ นับตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน เราไม่เพียงแต่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ Adjust แต่ยังได้จากความเชี่ยวชาญด้านการตลาดบนมือถือของทีมสนับสนุนที่เข้ามาช่วยเสริมทีม UA ของเรา

พร้อมป้องกัน

Pulse

การปกป้องข้อมูล

ถิ่นที่อยู่ของข้อมูล

รับการสาธิต