แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บนสมาร์ตโฟนที่นักการตลาดทั่วโลกใช้วัดผลและเพิ่มจำนวนการใช้แอปในแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างมั่นใจ

สิ่งที่เราทำ

วัดผลกระทบ

รับข้อมูลเชิงลึก

เติบโตอย่างมีกลยุทธ์

16

550+

250 ล้านดอลลาร์

100,000+

ประวัติศาสตร์ของเรา

Adjust ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ผู้นำทางด้านความเป็นส่วนตัวระดับโลก

ยึดหลักตามการป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวสากล กฎหมายและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด