Playbook

iOS 14.5+ ประสบความสำเร็จแบบง่ายๆ ด้วย Adjust และ TikTok

อัตราการเลือกรับตามจำนวน

ดูภาพรวมทั้งหมดโดยดาวน์โหลดรายงาน

ดาวน์โหลดเลย

เชี่ยวชาญการใช้ iOS กับ Adjust

เชื่อถือโดยแอปมากกว่า 135,000