Adjust ทำงานกับ iOS 14 ภายใต้สามหลักการ คือ Convert, Compute, Collect

Resources เว็บบินาร์ Adjust ทำงานกับ iOS 14 ภายใต้สามหลักการ ...

ความเปลี่ยนแปลงเรื่องความเป็นส่วนตัวบน iOS 14 กำลังเปลี่ยนอีโคซิสเต็มของมือถือ และยังเปลี่ยนการวัดผลความสำเร็จทางการตลาดของแอปอีกด้วย Adjust จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าธุรกิจของคุณพร้อมสำหรับการเติบโตในโลกยุคหลัง IDFA

คุณจะได้เรียนรู้:

  • สร้างหลักประกันของความยินยอมกับเฟรมเวิร์ก ATT

  • โซลูชั่น SKAdNetwork

  • ความเข้าใจในเรื่องวิธีการ attribution หรือการระบุแหล่งที่มาใน iOS 14

  • การวิเคราะห์ข้อมูล iOS 14 กับ Adjust

Khachen Techahadsadin

Sales Manager, Thailand

Reginald Theron

Senior Technical Account Manager

View the recording

ได้รับความเชื่อมั่นจากแอปทั่วโลก 100,000