Audience Builder

ติดต่อคนที่เหมาะสมด้วยข้อความที่โดนใจ

การแบ่งกลุ่มผู้ชมกลายเป็นเรื่องง่าย

การใช้ Audience Builder ทำให้ Vivino มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นถึง 500% จากช่องทางที่มีประสิทธิภาพ

อ่านเรื่องราวความสำเร็จ
  • ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายซ้ำได้สำเร็จ

  • แยกประเภทสำหรับการทดสอบ A/B

  • ปรับปรุงคุณภาพโปรแกรมการตลาดที่เหมาะกับคุณ

  • ลดค่าใช้จ่ายด้านเซิร์ฟเวอร์ให้กับลูกค้าและเน็ตเวิร์ค โดยไม่ต้องติดต่อกลับ

  • โปรโมตพร้อมกันทั้งแอป

  • วัด ROAS ของแคมเปญได้อย่างแม่นยำ

รับการสาธิต