Audience Builder

ติดต่อคนที่เหมาะสมด้วยข้อความที่โดนใจ

การแบ่งกลุ่มผู้ชมกลายเป็นเรื่องง่าย

การใช้ Audience Builder ทำให้ Vivino มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นถึง 500% จากช่องทางที่มีประสิทธิภาพ

อ่านเรื่องราวความสำเร็จ

รับการสาธิต