Data Protection

Bảo vệ dữ liệu để hoạt động marketing diễn ra thuận lợi

Bảo vệ danh tính và dữ liệu

Xác thực server-to-server (S2S)

Chữ ký SDK (SDK Signature)

Đăng nhập một lần (SSO) và Xác thực hai yếu tố (2FA)

Quyền truy cập trên dashboard

Tìm hiểu các phương pháp bảo vệ dữ liệu khác của giải pháp Fraud Prevention Suite.

Tìm hiểu thêm
  • Tạo token xác thực S2S trên Adjust dashboard.

  • Chỉ cần một token xác thực cho tất cả sự kiện ứng dụng (app event).

  • Gian lận được chặn từ đầu, vì nếu yêu cầu không có token hợp lệ thì sẽ bị từ chối.

  • Không bị rò rỉ dữ liệu, vì chỉ có admin mới có thể xem token xác thực.

  • Ngăn chặn SDK spoofing, lượt cài đặt ảo, lượt tương tác và phân bổ ảo, và hành vi tự ý sửa đổi ứng dụng.

  • Yên tâm rằng lưu lượng truy cập ảo sẽ không bao giờ được phân bổ.

  • Ngăn kẻ gian lận sử dụng cùng một logic để bẻ khóa lần thứ hai, vì Adjust có các thư viện mã hóa rất độc đáo.

  • Bộ phận bảo mật của Adjust sẽ giám sát các lượt từ chối và cập nhật các tính năng bảo mật.

Bảo vệ dữ liệu khỏi gian lận