Measure

Đo lường vượt trội. Thông tin không giới hạn.

PHÂN BỔ ĐA THIẾT BỊ

Hơn 165.000 sử dụng giải pháp đo lường của Adjust

Báo cáo toàn diện

Phân tích hiệu suất chiến dịch 360°

Đo lường trên cơ sở tôn trọng quyền riêng tư

Phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh pháp luật quyền riêng tư liên tục thay đổi

Cài đặt SKAN nhanh chóng

Trải nghiệm Privacy Sandbox

SDK vượt trội dành cho mọi nền tảng

Chỉ một giải pháp đo lường là đủ

Đăng ký bản demo

1,5 triệu

Những câu hỏi thường gặp

Adjust có phân bổ SKAdNetwork không?
Adjust cung cấp loại báo cáo nào cho dữ liệu SKAdNetwork?
Giải pháp đo lường PC | Console của Adjust có những khả năng gì?
Có thể thay đổi thác phân bổ (attribution waterfall), khung thời gian phân bổ và tham số không?

Giải pháp đo lường ứng dụng đứng đầu thị trường