Về chúng tôi

Bộ phân tích của Adjust được nhiều doanh nghiệp lựa chọn

Chúng tôi là ai

Kể từ khi ra mắt vào năm 2012 đến nay, Adjust đã luôn sát cánh cùng khách hàng đo lường, cải thiện và phát triển chiến lược app marketing trên nhiều nền tảng, từ thiết bị di động đến thiết bị CTV.

Công ty phân tích hàng đầu thế giới

Biểu tượng của sự ưu tú

Thúc đẩy tăng trưởng

Thành tích và giải thưởng

4.4/5

2012

165.000+

3.000+

25

16

Làm việc tại Adjust

Bạn muốn tìm hiểu môi trường làm việc tại Adjust?

Đội ngũ lãnh đạo

Để tạo nên một sản phẩm tuyệt vời, cần những con người tuyệt vời

Simon (Bobby) Dussart

Simon (Bobby) Dussart

Simon (Bobby) Dussart

Katie Madding

Egor Lukomsky

Egor Lukomsky

Shawn Bonham

Shawn Bonham

Noman Munif

Noman Munif

Ender Özcan

Ender Özcan

Melissa Coleman

Melissa Coleman

Gavin Archibald

Gavin Archibald

Ivy Lau

Ivy Lau

Jack Matterson

Jack Matterson

Yagiz Öztol

Yagiz Öztol

Simon (Bobby) Dussart

Lou Hong

BẢO MẬT

Giải pháp của Adjust đạt tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật