Adjust giúp marketing trở nên đơn giản hơn, thông minh hơn và an toàn hơn.

Mục tiêu

Điều gì làm Adjust trở nên khác biệt

Sự chính xác

Hỗ trợ và thông tin chiều sâu

Tăng trưởng bền vững

Trust

16

550+

250 triệu USD

50k+

Lịch sử thành lập

Adjust qua các năm

  • 2012

  • 2014

  • 2015

  • 2017

  • 2018

  • 2019

  • 2020

Các công ty hàng đầu thế giới về quyền riêng tư

Tuân thủ các quy định của thế giới về bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu và các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt nhất

Tìm hiểu thêm

Adjust trên báo chí