Adjust cung cấp mọi dữ liệu mà người làm marketing cần để tăng trưởng ứng dụng

Điều gì làm Adjust trở nên khác biệt

Marketing thông minh hơn

Marketing đơn giản hơn

Marketing an toàn hơn

16

550+

250 triệu USD

50k+

Lịch sử thành lập

Adjust qua các năm

  • 2012

  • 2014

  • 2015

  • 2017

  • 2018

  • 2019

  • 2020

  • 2021

Các công ty hàng đầu thế giới về quyền riêng tư

Tuân thủ các quy định của thế giới về bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu và các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt nhất

TÌM HIỂU THÊM

Adjust trên báo chí