Nền tảng phân tích được nhiều nhà quảng cáo tin chọn làm giải pháp đo lường và tăng trưởng ứng dụng

Chúng tôi làm gì

Đo lường tác động của marketing

Nhận nhiều thông tin bổ ích

Tăng trưởng với chiến lược rõ ràng

16

550+

250 triệu USD

100.000+

Lịch sử thành lập

Adjust qua các năm

Các công ty hàng đầu thế giới về quyền riêng tư

Tuân thủ các quy định của thế giới về bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu và các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt nhất