Đo lường. Cải thiện. Phát triển.

Đo lường

Phân bổ

ROI

Subscription

CTV

"Từ khi sử dụng Adjust, chúng tôi đã có thể nhanh chóng xem xét và tối ưu hóa chiến dịch, đồng thời đạt hiệu quả tối đa. Khi chúng tôi mở rộng quy mô, chúng tôi có thể lưu về các kết quả trực quan hóa dữ liệu để đưa ra định hướng đúng đắn cho tương lai và sẵn sàng thích nghi với thay đổi của thị trường."

Phân tích dữ liệu

Datascape

Truy cập dữ liệu

Tự động hóa

Audience Builder

Campaign Automation

"Lý do lớn nhất mà chúng tôi quyết định chuyển sang sử dụng Adjust là vì dịch vụ hỗ trợ ở đây rất xuất sắc. Kể từ khi sử dụng giải pháp của Adjust, bên cạnh lợi ích rõ ràng về mặt công nghệ, chúng tôi còn được đội ngũ của Adjust hỗ trợ nhiều về mặt chuyên môn."

Bảo vệ

Pulse

Bảo vệ dữ liệu

Data Residency

Nhận bản demo