Fraud Prevention

Ngăn chặn gian lận quảng cáo theo thời gian thực

Ngăn chặn gian lận trên mọi mặt trận

Từ chối gian lận theo thời gian thực

Minh bạch tuyệt đối

Phân bổ chính xác

Phân tích tối ưu

Adjust ngăn chặn bốn loại gian lận chính

SDK Spoofing

SDK Spoofing

Tìm hiểu thêm

Click Injection

Bộ lọc giả mạo lượt click (click injection)

Tìm hiểu thêm

Device Farm

Bộ lọc IP Ẩn danh

Tìm hiểu thêm

Click Spamming

Mô hình phân phối

Tìm hiểu thêm

Câu chuyện thành công

Ngăn chặn gian lận, bảo vệ ngân sách, cải thiện ROI

10%

10%

Adjust được hơn 165.000 tin dùng trên toàn thế giới