Recommend

Khai thác AI để ra quyết định hợp lý và tăng ROI

Hơn 165.000 sử dụng giải pháp đo lường của Adjust

ĐO LƯỜNG THẾ HỆ MỚI

Dự đoán chính xác nhờ giải pháp đo lường AI

Dữ liệu chính xác, thông tin ổn định

Tiết kiệm nguồn lực quý giá

Thông tin chuyên sâu luôn bên bạn

Tài nguyên

Tìm hiểu thêm về công nghệ tích hợp AI thế hệ mới đang là xu thế của ngành trong năm 2024

Những câu hỏi thường gặp

Tăng tiến (incrementality) là gì?
Giải pháp đo lường tăng tiến của Adjust có gì khác với giải pháp đo lường tăng tiến truyền thống?
Media mix modeling (MMM) là gì?
Làm sao để sử dụng phân tích dự đoán trong quá trình chạy marketing?

Áp dụng giải pháp đo lường thế hệ mới để khẳng định vị thế tiên phong