Tuyển dụng

Bạn muốn phát triển sự nghiệp?

Sứ mệnh và giá trị của Adjust

Văn hóa làm việc tại Adjust

Luôn là chính bạn

Tự chủ trong công việc

Cởi mở khi giao tiếp

Dám chịu trách nhiệm

Cho và nhận

Vui vẻ và thoải mái

600+

16

67

14

25

Phúc lợi và đãi ngộ

Adjust xây dựng chế độ phúc lợi hấp dẫn cho nhân viên

Chăm sóc sức khỏe

Chế độ nghỉ phép hấp dẫn

Nơi làm việc linh hoạt

Cải thiện kiến thức và kỹ năng

Chính sách giới thiệu

Tinh thần đoàn kết

Địa đIểm quốc tế

Văn phòng Adjust

Headquarter: Berlin

Beijing

Bengaluru

Istanbul

London

Paris

San Francisco

São Paulo

Seoul

Singapore

Tokyo

Vị trí đang tuyển

Cơ hội việc làm đang chờ bạn