Adjust hiện đang tuyển dụng!

Để bảo vệ sức khỏe cho cả nhân viên và ứng viên, hiện chúng tôi tiến hành phỏng vấn 100% từ xa.

Sứ mệnh và giá trị của Adjust

Luôn là chính bạn

Tự chủ trong công việc

Cởi mở khi giao tiếp

Dám chịu trách nhiệm

Cho và nhận

Vui vẻ và thoải mái

550+ nhân viên

16+ văn phòng

62 quốc tịch

Địa điểm văn phòng