Báo cáo Tài chính Di động 2020: Tìm hiểu ứng dụng của bạn thể hiện ra sao khi so với các ứng dụng hoạt động tốt nhất trong ngành

Tài nguyên Ebook Báo cáo Tài chính Di động 2020: Tìm hiểu...

Bản báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

  • Toàn cảnh tình hình hoạt động của ứng dụng tài chính, gồm tỷ lệ duy trì, phiên truy cập, lượt cài đặt, và nhiều hơn thế nữa

  • COVID-19 làm gia tăng sự đón nhận ngân hàng số

  • Thông tin chiều sâu đến từ các chuyên gia đầu ngành và thông lệ tốt nhất cho ứng dụng tài chính

Nhận ebook

Xem nội dung bên trong

Được tin tưởng bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới

Tiếp tục đọc