เข้าถึงได้มากขึ้นด้วยการวัดผลแคมเปญทีวีผ่านสตรีมมิ่งและ OTT

CTV และ OTT

ระบบนิเวศการโฆษณาในทีวีผ่านสตรีมมิ่งและ OTT

อะไรคือ OTT?

CTV คืออะไร

การวัดระดับโฆษณาในทีวีอินเทอร์เน็ตไปสู่มือถือ

วัดผลการ Conversion บนมือถือจากโฆษณา CTV:

เห็นภาพรวมของแคมเปญทั้งหมด:

พิจารณาบทบาทของ CTV ในการเดินทางของผู้ใช้:

การวัดระดับแอปในทีวีอินเทอร์เน็ต

เปลี่ยนสื่อการรับรู้เป็นช่องทางการสร้างผลลัพธ์การตลาด

Adjust และ DCMN

CTV: คู่มือฉบับสมบูรณ์

โหลดเลย

ขอรับเดโม่

ขอรับเดโม่