Blog Adjust và Facebook: Đảm bảo sự chuyển đổ...

Adjust và Facebook: Đảm bảo sự chuyển đổi liền mạch sang iOS 14

Trong vài tháng qua, Adjust đã và đang hợp tác chặt chẽ với Facebook để đảm bảo sự chuyển đổi liền mạch sang iOS 14 và hỗ trợ SKAdNetwork. Trọng tâm chính là giải quyết các mặt hạn chế của bit chuyển đổi SKAdNetwork hiện đang được chia sẻ giữa Facebook và nền tảng Adjust.

Từ sự hợp tác này, khách hàng chung của hai bên có thể áp dụng thống nhất một phương thức đo lường trên các nền tảng khi sử dụng bit chuyển đổi SKAdNetwork, thông qua Adjust, cho các chiến lược tối ưu hóa và đo lường.

Tích hợp SKAdNetwork với Facebook giúp:

  • Hỗ trợ chuyển đổi SKAdNetwork: Nhà quảng cáo hiện đang dùng SKAdNetwork có thể tận dụng Adjust để đặt các bit chuyển đổi SKAdNetwork làm biến số toàn cầu trên các nền tảng và kênh.
  • Giản đồ chuyển đổi SKAdNetwork đồng bộ: Nhà quảng cáo hiện đang dùng Adjust SDK để thu thập giá trị chuyển đổi, giờ đây có thể đảm bảo giản đồ giá trị chuyển đổi đồng bộ trên mọi kênh được hỗ trợ, kể cả Facebook, giúp họ lập báo cáo về không gian quảng cáo một cách nhất quán, hợp lý và minh bạch.
  • Giải pháp đo lường linh hoạt và bit chuyển đổi: Sau khi Adjust tích hợp với Facebook, các nhà quảng cáo có thể tận dụng giao diện Adjust để lập mục tiêu đo lường và bit chuyển đổi trên các nền tảng, đồng thời tạo điều kiện cho Facebook tiếp tục tối ưu hóa các chiến dịch SKAdNetwork.
  • Tính ngang bằng của SKAdNetwork: Nhà quảng cáo có thể yên tâm rằng, họ có thể tiếp tục sử dụng Facebook hay Adjust SDK, hoặc cả hai, để đảm bảo quảng cáo Facebook được phân phối, tối ưu hóa và đo lường trên iOS 14.
  • Bảo cáo tổng hợp của bên thứ ba: Nhà quảng cáo có thể xem lại dữ liệu Facebook trên dashboard Adjust với Adjust Data Canvas.

Hiện nay, chúng tôi đang thử nghiệm vài phương án cho công cụ căn chỉnh, và chúng tôi sẽ cập nhật tiến độ trong vài tuần tới.

Với các thay đổi này, tất cả nền tảng hiện đang hiển thị quảng cáo và sử dụng SKAdNetwork sẽ cần phải tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ đo lường di động (MMP), cho phép MMP quản lý bit chuyển đổi. Nếu không, các xung đột bit sẽ cản trở nhà quảng cáo nhận được các dữ liệu chính xác về đo lường và phân tích đa nền tảng.

Adjust và Facebook đảm bảo chiến dịch của bạn sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Để hiểu hơn cách Facebook hỗ trợ đối tác chuẩn bị sẵn sàng cho iOS 14, hãy đọc bài đăng mới nhất của Facebook tại đây.

Bạn muốn nhận thông tin mới nhất theo tháng? Đăng ký để nhận tin qua mail.