Xu hướng ứng dụng di động 2024

Tải báo cáo

Tóm tắt

XU HƯỚNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 2024: PHÂN KHÚC ỨNG DỤNG

Điểm qua nội dung chính

Fintech và tài chính

6,1 lên 6,4

24%

51%

Các xu hướng cần lưu ý

Đề xuất

Game

45.65

28%

7%

Các xu hướng cần lưu ý

Đề xuất

Thương mại điện tử và mua sắm

8,1 USD

98%

34%

Các xu hướng cần lưu ý

Đề xuất

Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của ứng dụng ngay hôm nay

Cung cấp giải pháp cho hơn 165.000 ứng dụng trên toàn thế giới