Blog Adjust và Snap: Giúp bạn sẵn sàng cho iO...

Adjust và Snap: Giúp bạn sẵn sàng cho iOS 14

Trong bối cảnh toàn ngành ứng dụng đang chuẩn bị cho các thay đổi sắp tới về quyền riêng tư, Adjust đã hợp tác với Snap để giúp khách hàng chuyển đổi liền mạch sang iOS 14 khi quy định mới có hiệu lực. Mục tiêu chính của lần hợp tác này là đảm bảo khách hàng được hỗ trợ khi sử dụng SKAdNetwork.

Từ ngày 18 tháng 2, tất cả các nhà quảng cáo trên Snapchat Ads Manager có thể sử dụng SKAdNetwork. Nếu bạn là khách hàng Adjust, thì bạn nên tích hợp giải pháp SKAdNetwork Adjust và bắt đầu thử nghiệm càng sớm càng tốt, để có thể đo lường và mở rộng quy mô chiến dịch iOS 14 trên Snapchat một cách thuận lợi. Trong tương lai, các nhà quảng cáo buộc phải có SKAdNetwork nếu muốn truy cập App Goal Based Bidding dành cho chiến dịch iOS trên Snapchat.

Với giải pháp SKAdNetwork Adjust, khách hàng được hỗ trợ toàn diện một khi kích hoạt tính năng quản lý giá trị chuyển đổi, hay định cấu hình cho giá trị chuyển đổi trên module của đối tác Snapchat, ngay trên Adjust dashboard và định cấu hình Snap App ID cho từng ứng dụng có chạy quảng cáo trên Snapchat. Lưu ý rằng các bước này phải được hoàn tất trước khi khởi chạy bộ quảng cáo SKAdNetwork trên Snapchat Ads Manager.

Việc tích hợp giải pháp SKAdNetwork với Snapchat giúp đảm bảo:

  • Hỗ trợ chuyển đổi SKAdNetwork — bạn có thể chia sẻ giá trị chuyển đổi gán cho Snapchat khi liên kết sự kiện Adjust với sự kiện Snapchat chuẩn trên Adjust dashboard.
  • Xuất dữ liệu thô SKAdNetwork — sau khi tích hợp với Snapchat, thông tin Snapchat từ mạng lưới quảng cáo sẽ được postback về trình giữ chỗ Adjust. Từ đó giúp bạn nhận được dữ liệu trong callback.
  • Tính ngang bằng của SKAdNetwork — Nhà quảng cáo có thể tiếp tục sử dụng Adjust SDK để phân phối, tối ưu hóa, và đo lường quảng cáo Snap trên iOS 14.
  • Báo cáo tổng hợp của bên thứ ba — Nhà quảng cáo có thể xem lại dữ liệu Snap trên Adjust dashboard với Adjust Data Canvas.

Để biết thêm thông tin về cách tích hợp Snap SKAdNetwork trên ứng dụng, vui lòng truy cập Help Centre.

Với các thay đổi này, tất cả nền tảng có chạy quảng cáo và sử dụng SKAdNetwork sẽ phải tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ đo lường di động (MMP), cho phép MMP quản lý bit chuyển đổi. Nếu không, các xung đột bit sẽ cản trở nhà quảng cáo nhận được các dữ liệu chính xác về đo lường và phân tích đa nền tảng.

Để hiểu hơn về cách Snap giúp các nhà quảng cáo chuẩn bị sẵn sàng cho iOS 14, đọc thêm tại đây.

Bạn muốn nhận thông tin mới nhất theo tháng? Đăng ký để nhận tin qua mail.