Đối tác đáng tin cậy trên iOS 14

Chuyển đổi người dùng sang người dùng opt-in

Tìm hiểu thêm

Tính toán điểm dữ liệu để nhận về thông tin hữu dụng

Tìm hiểu thêm

Thu thập thông tin một cách minh bạch

Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi

Dữ liệu chính xác nhất bắt nguồn từ một chiến lược opt-in hiệu quả.

Tính toán

Dữ liệu cấp người dùng cung cấp thông tin với độ chính xác cao.

Thu thập

Giải pháp SKAdNetwork linh hoạt và minh bạch

Tìm hiểu thêm

Xem tin tức mới nhất và phương pháp hiệu quả nhất đến từ Apple

Quyền riêng tư của người dùng và Sử dụng dữ liệu

Tìm hiểu thêm

Apple StoreKit: SKAdNetwork

Tìm hiểu thêm

Apple StoreKit: Giá trị chuyển đổi

Tìm hiểu thêm

Ngày Quyền riêng tư Dữ liệu Apple

Tìm hiểu thêm

Báo cáo mới nhất

Adjust hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng trên iOS 14

NHẬN HƯỚNG DẪN

Đón đầu thay đổi với tài nguyên iOS 14

Hãy liên hệ với chúng tôi để hiểu hơn về iOS 14 hay bất kỳ mục tiêu marketing nào khác.

Yêu cầu bản demo