Adjust và iOS: Nhận về tối đa marketing insight

Chuyển đổi người dùng sang người dùng opt-in

TÌM HIỂU THÊM

Tính toán điểm dữ liệu để nhận về thông tin hữu dụng

TÌM HIỂU THÊM

Thu thập thông tin một cách minh bạch

TÌM HIỂU THÊM

Khai thác giải pháp iOS và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp

Báo cáo mới nhất

Adjust hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng trên iOS 14

NHẬN HƯỚNG DẪN

Khai thác giải pháp iOS và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp

Quyền riêng tư của người dùng và Sử dụng dữ liệu

TÌM HIỂU THÊM

Apple StoreKit: SKAdNetwork

TÌM HIỂU THÊM

Apple StoreKit: Giá trị chuyển đổi

TÌM HIỂU THÊM

Ngày Quyền riêng tư Dữ liệu Apple

TÌM HIỂU THÊM

Hãy liên hệ với chúng tôi để hiểu hơn về iOS 14 hay bất kỳ mục tiêu marketing nào khác.