Mobile Attribution

Phân bổ thông minh (theo cách đơn giản)

Được tin dùng bởi nhiều thương hiệu lớn trên toàn cầu

Nhận nhiều thông tin hữu ích từ dữ liệu để triển khai marketing hiệu quả hơn

Lượt tương tác được trợ giúp (Assisted interaction)

Cải thiện ROI

Đăng ký trả phí (subscription)

CTV và OTT

  • Cài đặt tham số tùy chỉnh thuộc tính năng theo dõi sự kiện (event tracking)

  • Tùy chỉnh thác phân bổ (attribution waterfall) và khung thời gian phân bổ (attribution window)

  • Tạo deep link với Adjust LinkMe và mã QR

  • Biết được chiến dịch và creative mang về người dùng có giá trị nhất

Kiểm soát hành trình phân bổ ngay hôm nay.

Dùng thử miễn phí

500%

"Cài đặt dễ dàng, tính năng cho phép thêm sự kiện theo ý muốn, khả năng biết được số liệu có đang hợp lý hay không — những giá trị mà Adjust mang đến là không thể đong đếm được."

Bạn đã sẵn sàng đưa ứng dụng lên tầm cao mới?