Hiểu rõ người dùng với giải pháp phân bổ dành cho ứng dụng di động

Phân bổ

Adjust giúp bạn đưa ra các quyết định quan trọng cho ứng dụng

Với Tính năng phân bổ của Adjust, bạn có thể:

  • Hiểu rõ hành trình người dùng từ mọi kênh quảng cáo — qua giới thiệu (referral), tự nhiên (organic), ứng dụng di động, web di động, TV, và truyền hình kết nối, để nhận diện kênh hoạt động hiệu quả nhất.

  • Xây dựng và triển khai logic phân bổ lên mọi đối tác với tính năng thiết lập phân bổ tùy chỉnh của Adjust.

  • Theo dõi toàn phễu đăng ký (subscription) trên cùng một nơi — tăng LTV, ROI và thuyết phục người dùng trả phí.

  • Nhận diện quảng cáo mang đến người dùng có giá trị nhất bằng cách đào sâu nội dung với Tính năng phân bổ của Adjust.

  • Làm hài lòng người dùng với deep link — tăng tỷ lệ chuyển đổi nhờ điều hướng người dùng đến vị trí nhất định trong ứng dụng.

Đối tác marketplace hoạt động đa lĩnh vực

Tìm hiểu thêm

Lợi thế của Adjust

Tăng doanh thu với Tính năng phân bổ của Adjust

Đầu tư vào chiến dịch hoạt động hiệu quả, và điều chỉnh lại chiến dịch hoạt động kém hiệu quả

Tìm hiểu thêm

Dữ liệu người dùng tốt hơn = ứng dụng hoạt động hiệu quả hơn và được tối ưu hóa tốt hơn

Tìm hiểu thêm

Lợi thế của Adjust

Mang đến nhiều thông tin hơn, không chỉ về chiến dịch tăng trưởng người dùng trên thiết bị di động

Hợp nhất kinh phí marketing kỹ thuật số

Tìm hiểu thêm

Luôn cập nhật tình hình hoạt động của mô hình đăng ký trả phí (subscription)

Tìm hiểu thêm

Đo lường hiệu quả hoạt động của ứng dụng OTT trên truyền hình kết nối (CTV)

Tìm hiểu thêm

Phân bổ

Bạn muốn biết thêm thông tin về phân bổ?

Tìm hiểu thêm

Phân bổ

Kiểm soát hiệu quả chiến dịch marketing

Yêu cầu bản demo