Pulse

Nhận thông tin bạn cần (tránh mọi thông tin gây nhiễu)

Kích hoạt thông báo để marketing hiệu quả hơn

Tạo thông báo tùy chỉnh

Cập nhật tình hình của chỉ số

Chỉnh sửa nhiều ứng dụng cùng lúc

Đạt hiệu suất marketing cao nhất

Làm ít hơn, hiệu quả hơn

Nâng cao hiệu suất marketing với giải pháp Pulse

Nhận bản demo

Quản lý chiến dịch quảng cáo dễ dàng hơn với giải pháp Pulse