ROI Measurement

Giải pháp đo lường ROI toàn diện

Xác định lợi tức đầu tư (ROI) của chiến lược marketing

Chi phí quảng cáo

Doanh thu quảng cáo

Doanh thu giao dịch

Sức mạnh của báo cáo doanh thu và chi phí

Tính lợi tức đầu tư (ROI) đơn giản và chính xác.

Bắt đầu ngay

Có thêm thời gian để xây dựng chiến lược

Dữ liệu chính xác và hợp nhất

Giải pháp tự động giúp tiết kiệm thời gian

  • Kênh quảng cáo nào đem đến những người dùng chất lượng nhất?

  • Creative nào có hiệu quả marketing cao nhất?

  • Người dùng nào có chỉ số LTV cao nhất?

  • Đối tác nào mang lại doanh thu quảng cáo cao nhất?

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Tìm hiểu ngay

Bạn đang tìm kiếm nguồn dữ liệu đáng tin cậy cho công thức tính ROI?