Subscription Measurement

Tăng doanh thu từ thuê bao và thu hút người dùng

Tối ưu hóa mọi điểm chạm

Dữ liệu chi tiết

Chiến dịch tùy chỉnh

Bộ phân tích hiệu quả

Chỉ ghi nhận người dùng thực

Tăng số lượng thuê bao với giải pháp của Adjust

Cải thiện ROI và LTV thông qua dữ liệu chi tiết về phễu đăng ký

Bắt đầu ngay

370%

1200%

“Điểm khiến tôi hài lòng nhất ở giải pháp Adjust Subscription Tracking là *cung cấp dữ liệu rất chi tiết, cho phép chúng tôi phân tích sâu tất cả giai đoạn, từ lúc người dùng đăng ký dùng thử, kích hoạt thuê bao, mua thuê bao cho đến hủy thuê bao,* cũng như hiểu rõ toàn bộ hành trình của người dùng.”

Đã đến lúc tăng doanh thu từ thuê bao?