Adjust & DCMN - Hướng dẫn toàn diện về truyền hình kết nối (CTV)

Tài nguyên Ebook Adjust & DCMN - Hướng dẫn toàn diện về t...

Báo cáo sẽ giúp bạn:

  • Biết cách khai thác kênh CTV cho nhu cầu marketing

  • Phân tích hệ sinh thái CTV phức tạp, hiểu rõ thuật ngữ, thiết bị và nền tảng streaming

  • Nắm được phương thức mua, nhắm mục tiêu và đo lường quảng cáo CTV qua một ví dụ về cách thiết lập chiến dịch

Nhận ebook

Xem nội dung bên trong

Được tin tưởng bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới