Báo cáo

Xu hướng Ứng dụng Di động 2022

Tải báo cáo Điểm qua một số thông tin quan trọng

WHAT TO EXPECT

Cái nhìn toàn diện về xu hướng ứng dụng trong năm 2022

Điểm qua nội dung chính

Fintech

35%

57%

3/2021

Jack Nguyen

Regional Managing Director of SEA, Insider

Thương mại điện tử

12%

20%

5/2021

Marc-Antoine Hager

SEA Regional Vice President, Sales, CleverTap

Game

32%

52%

1 & 12/2021

Michael Witz

CEO, Redemption Games

Nhận thông tin chi tiết về xu hướng ứng dụng trong năm 2022

Được hơn 165.000 ứng dụng trên toàn thế giới tin dùng