ebook

Xu hướng ứng dụng di động: phiên bản năm 2023

Tải ebook

Tóm tắt

XU HƯỚNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 2023: PHÂN KHÚC ỨNG DỤNG

Điểm qua nội dung chính

Thương mại điện tử

58%

19%

22%

Kathleen Gambarelli

Group Product Marketing Manager, Revenue

Fintech

2%

19%

T12/2022

Dmitry Yudovsky

Global Head, Data Science

Game

23%

11%

6%

Xander Agosta

Director of Marketing

Nhận thông tin bạn cần để phát triển ứng dụng trong năm 2023

Cung cấp giải pháp cho hơn 165.000 ứng dụng trên toàn thế giới