Hướng dẫn chinh phục mốc 1 triệu người dùng. Phần 1 — App store optimization (ASO) và chiến lược tăng trưởng người dùng (UA)

Tài nguyên Ebook Hướng dẫn chinh phục mốc 1 triệu người d...

Bản báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

  • Cách thức xây dựng một chiến lược ASO tối ưu

  • Cách thức triển khai chiến dịch tăng trưởng người dùng (UA) trả phí trên kênh tự phục vụ và mạng quảng cáo

  • Cách thức đo lường kết quả một cách chính xác và hiệu quả

Nhận ebook

Xem nội dung bên trong

Được tin tưởng bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới