Webinar: Chiến lược tăng trưởng người dùng app đang thay đổi ra sao?

Tài nguyên Webinar Webinar: Chiến lược tăng trưởng người dù...

Các nội dung trình bày hấp dẫn về chiến lược tăng trưởng người dùng app được Adjust và AccessTrade đồng tổ chức, với sự tham gia của khách mời đặc biệt đến từ ELSA và HocMai và các phần trình bày hấp dẫn về:

*Nắm bắt sự thay đổi trong chiến lược tăng trưởng người dùng app
*Hiểu sâu về sự phát triển mobile app trong các lĩnh vực giải trí, giáo dục
*Giải bài toán tăng ROI cho E-Learning
*Bài học giữ chân người dùng hiệu quả qua case study từ các chuyên gia
*Được giải đáp trực tiếp các vấn đề của doanh nghiệp bởi các chuyên gia đầu ngành

Nội dung chính:

Khai Le

Partnerships Manager

Phuong Nguyen

Head Of Mobile Growth

Michael Ngo

Country Manager

Trang Nguyen

Business Development Manager

View the recording